italodisco *

Temat: Aldehyby i ketony
1. Mechanizm reakcji Cannizzaro 2. Reakcje przyłączania H+ i A- do aldehydów i ketonów 3. W jaki sposób odróżnia się aldehydy od ketonów (5 reakcji) 4. Reakcje otrzymywania aldehydów i ketonów...
Źródło: amg2007.fora.pl/a/a,352.htmlTemat: Reakcja Cannizzaro/aldehydy i ketony
ja to jak zwykle mialam sup;er pytania u naszej wspanialej Pani Czeslawy wiec 1) do czego sluzy pirosiarczan w wykonaniu reakcji cannizarro 2) wszystkie sposoby otrzymywania aldehydu benzoesowaego 3) r-cja aldehydu ... w r-cji z 2,4 dinitrofenylohydrazyna ketony i aldehydy daja osad:) 6) jakimi sposobami oprocz wytrzasania mozna ekstraowac zwiazki
Źródło: amg2007.fora.pl/a/a,302.html


Temat: Repetytorium nr 3
... bursztynowego, glutarowego 7.co to sa laktydy i laktony? podaj przyklady syntezy tych zwiazkow 8. reakcje otrzymywania ketonu metylowo-propanowego i kwasu maslowego z acetylooctanu etylu.
Źródło: amg2007.fora.pl/a/a,285.html


Temat:
reakcji bromowania fenolu 3.napisz równanie reakcji pozwalającej odróżnić alkohol od fenolu -cukry 1.wyjasnić właściwości redukcyjne cukrów 2. napisać równanie reakcji otrzymywania sacharozy. Wyjaśnić czy jest cukrem redukcyjnym i dlaczego? 3. zaproponować...
Źródło: chemiachemia.fora.pl/a/a,78.html


Temat: 14.04.10 Ćwiczenia Chemia organiczna Część 1 Wersja 1
... Wykorzystując etanol i dowolne odczynniki nieorganiczne zaproponuj sposób otrzymywania amidu kwasu propionowego. Zad: 4 (3 p) Wykorzystując acetylen i dowolne halogenki alkilowe i odczynniki nieorganiczne zaproponuj sposób otrzymania kwasu izomasłowego. dnia...
Źródło: edulandia3.fora.pl/a/a,7.html


Temat: ACETALE
ACETALE, związki dialkoksylowe zawierające grupę (gdzie R' i R'' alkile), otrzymywane w reakcji alkoholi z aldehydami lub reaktywnymi ketonami, np.: w środowisku obojętnym i zasadowym są trwałe, w kwaśnym rozkładają się na alkohol i aldehyd lub keton; odznaczają się przyjemnym zapachem; stosowane w przemyśle perfumeryjnym i farm.; w syntezach org. otrzymywane w celu ochrony grupy aldehydowej przed wstępowaniem w reakcje; acetale ketonów...
Źródło: forum.linum.pl/viewtopic.php?t=930


Temat: reakcje chemiczne- cd
... Zad 2. Zproponuj ciag reakcji otrzymywania a) cykloheksanonu z cykloheksenu b) 2-pentanonu z 1- pentenu c) 1-propanolanu sodu z aldehydu, d) 2-propanolanu potasu z ketonu. Zad 3. jak rozroznisz nastepujace pary...
Źródło: cdw-forum.yoyo.pl/viewtopic.php?t=837


Temat: Otrzymywanie alkenu z aldehydu.
Aldehyd to jest substancja wyjściowa. Dokładnie jest to propanal. Najwyżej keton? "Podstawowym" produktem kondensacji aldolowej aldehydów jest β-hydroksyaldehyd. Następnie z tym można zrobić wiele ciekawych rzeczy, np.: otrzymywać alkohole nasycone, nienasycone,...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=18503


Temat: Alkohole, aldehydy, ketony, kwas karboksylowe - poprawa spr.
1. Podaj równania reakcji dla podanego schematu: C2H6 - C2H3CL - C2H5Oh - CH3CHO (aldehyd octowy) 2. Zaproponuj przebieg doświadczenia: a) schemat rysunku b) obserwacje c) wnioski (równania reakcji) które pozwoli odróżnić metanol od gliceryny. 3. Dokończ równania reakcji i nazwij produkty reakcji: a) kwas octowy + Na b) glikol + Na c) metanol + HCl 4. Zapisz równania reakcji otrzymywania a)...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=22362


Temat: Chemia organiczna
... redukcyjne cukrów b) Napisać równanie reakcji otrzymywania sacharozy. Wyjaśnić czy jest cukrem redukcyjnym i dlaczego? c) Zaproponować metodę odróżniania ( fizyczne chemiczne) polisacharydów od monosacharydów.
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=19208


Temat: aldehydy, ketony kwasy karboksylowe i pochodne
Witam:) Prosze o pomoc w rozwiązaniu nastepujących zadan :) 1. Podaj 3 sposoby otrzymywania benzoesanu t-butylu oraz octanu izopropylu. 2. Narysuj wzory strukturalne oraz podaj nazwy zwyczajowe i systematyczne związków karbonylowych...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=23763


Temat: Gringard
Reakcją otrzymywania alkoholi jest reakcja odpowiednio związku karbonylowego ( aldehyd/keton najczesciej) z odczynnikiem grignarda Więc jak wezmiemy podpunkt a) 2-fenylo-2-butanolu, to mamy trzeciorzędowy alkohol, można go otrzymać wychodząc z ketonu fenylo-metylowego i EtMgBr ( w eterze), następnie zalać to wodą ( ewentualnie jakiś mocniejszy kwas Bronsteda) EtMgBr otrzymać można z EtBr w eterze dodając Mg, typowe otrzymywanie odczynnika grignarda podpunkty b) c) i e) analogicznie odpowiedni keton/aldehyd i związek magnezoorganiczny, W podpunkcie d) formaldehyd jako związek karbonylowy i 2-bromo-2-metylopropan jako alkanohalogen, ktory przerabiamy w odczynnik grignarda Wówczas otrzymamy alkohol, trzeba go utlenić do kwasu np. odczynnikiem Jonesa. W podpunkcie f) alkohol nalezy utlenić do ketonu używając np. PCC w dichorometanie, można również to utlenić dichromianem sodu w kwasie octowym w podwyższonej temperaturze
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=22157


Temat: Kalendarz I rok Rolnictwo (06/07) - egzaminy, zaliczenia itp
otrzymywanie estrow 4 sposobami 4. wyjasnij zasadowosc amin aromatycznych 5. wykaz roznice w zasadowosci amin alifatycznych w zaleznosci od rzedowosci, pokaz roznice miedzy amoniakiem a amina alifatyczna 6. jak zachowuja sie...
Źródło: arkrakow.fora.pl/a/a,873.html


Temat: Spam
kwasów karboksylowych Estry kwasów nieorganicznych Amidy kwsów karboksylowych Aminy Aminy biogenne Hydroksykwasy Aminokwasy Aminokwasy białkowe Mocznik Tłuszcze Ogólne wiadomości Kwasy tłuszczowe Występowanie i otrzymywanie Hydroliza i zmydlanie Mydła Działanie mydła Woski...
Źródło: tosieprzyda.fora.pl/a/a,22.html


Temat: Metan, etan propan, butan.... czyli przyjebana chemia....
Alkohole jednowodoro... otrzymywanie hydratacja (addycja) wody do alkenu, chlorowcopochoda z wodnym roztworem (NaOH lub KOH) metanol – katalityczne uwodornienie CO etanol – fermentacja alkoholowa charakterystyczne spalanie, dehydratacja (Al2O3) – alken i woda chlorowcowodory (HCL,HBR,HI,HF) - chlorowcopochodna i woda sód i potas – alkoholany i wodór Alkohole wielowodoro... otrzymywanie glikol – katalityczne utlenianie etenu charakterystyczne gliceryna+kwas azotowy (V) – nitrogliceryna Fenole otrzymywanie chlorobenzen+wodorotlenek sodu charakterystyczne spalanie, dysocjacja, zasady, metale substytucja Aldehydy otrzymywanie utlenianie alkoholi I-rzędowych charakterystyczne redukcja do alkoholi I-rzędowych utlenienie do kwasów karboksylowych próba Trommera – kw. Karboksylowych i tlenek miedzi(II) próba Tollensa (lustra srebrnego) – kw. Karboksylowy i Ag Ketony otrzymywanie utlenianie alkoholi II-rzędowych charakterystyczne redukcja do alkoholi II-rzędowych Kwasy karboksylowe otrzymywanie utlenianie alkoholi I-rzędowych lub aldechydów charakterystyczne metale, tlenki metali i wodorotlenki Estry otrzymywanie estryfikacja – kw. Karboksylowy + alkoholany charakterystyczne hydroliza kwasowa – ester + woda – kw. karboksylowy i alkohol hydroliza zasadowa – ester + zasada – kwas karboksylowy i alkohol Tłuszcze otrzymywanie gliceryna + wyższy kwas karboksylowy charakterystyczne tłuszcz + zasada – gliceryna + mydło Mydło otrzymywanie tłuszcz + CaOH charakterystyczne mydło + CaCl2 Aminy otrzymywanie amoniak + chlorowcopochodna węglowodoru uwodornienie nitrobenzenu charakterystyczne dysocjacja, z kwasami Chlorowcopochodne otrzymywanie chlorowiec + węglowodór nasycony addycja chlorowca do alkenu lub alkinu addycja chlorowcowodoru do alkenu lub alkinu
Źródło: lowielun.info/viewtopic.php?t=1420


Temat: Co trzeba umieć w gimnazjum??
... opisane większość UOP'u, reakcje otrzymywania danych pierwiastków. Polecam tę książeczkę. 4.) Chemia organiczna B.Bobrański. Niby nie obowiązek, ale lepiej przerobić. Fajnie napisana. Absolutne rozwinięcie wiadomości z gimnazjum. Ale i podstawą jest...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=19077


Temat: konkurs kuratoryjny 2009/2010
one może nie, ale reakcje otrzymywania kwasów karboksylowych i alkoholi- aldehydy i ketony mają na ten temat do powiedzenia
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=15238


Temat: rok I pytania na egzamin z chemi u dr. Pary
... 53.H3PO4+NaOH 54.Siarczek sodu wodny roztwór odczyn 55.Propen z bromem i bromobenzenem – mechanizm 56.utlenianie aldehydu znajdującego się na 3 stopniu w szeregu homologicznym . Nazwij substraty i produkty 57. etylobenzen z...
Źródło: arkrakow.fora.pl/a/a,4850.html


Temat: POMOCY podacie pytania na egzamin z CHEMI
... NaOH), efekt indukcyjny, ALDEHYDY I KETONY: kondensacja aldolowaaldehydu benzoesowego i propanalu, reakcja nukleofilowa cyjanowodoru i etanolu i aldehydu propinowego, reakcje z proba Tollensa(Fehlinga), reakcja do identyfikacji aldehydow i ketonow. Może się...
Źródło: arkrakow.fora.pl/a/a,2367.html


Temat: POMOCY podacie pytania na egzamin z CHEMI
karboksylowych nazwij omawiane związki - napisać reakcje otrzymywania chlorków kwasowych i z czym reagują - omówić wiązanie jonowe, może być przykład do podania - wyjaśnić teorię Archeniusa - hydroliza wodnego roztworu chlorku amonu - reakcje pod wpływem UV 2-fenyloporopanu - wyjaśnić charakter zasadowy jakichś 2 związków - chlorowcowanie pod wpływem promieniowania UV i katalizatora, wyjaśnić różnicę - utlenianie alkoholi - otrzymywanie estrów czterema sposobami - wyjaśnić zasadowość aminokwasów ( aromatycznych i alifatycznych) ... sodu. Podaj odczyn pH hydrolizatu oraz wyrażenie na stałą równowagi tej reakcji - wyjaśnij różnice w przebiegu reakcji toluenu i fenolu z bromem - aldehydy reagują z alkoholami w środowisku kwaśnym dając produkt...
Źródło: arkrakow.fora.pl/a/a,2367.html


Temat: Radosna twórczość
... najprostszego do estru, mechanizm estryfikacji, konformery, utlenianie alkoholi, ketonow i aldehydów. I otrzymywanie alkoholi. - Będzie dobrze. Co teraz robisz? - Jadę do Majki. - To do zobaczenia. Papapa - Papa...
Źródło: olgabonczyk.fora.pl/a/a,252.html